ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το φοροτεχνικό μας γραφείο είναι αποκλειστικά εξειδικευμένο σε ζητήματα Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων αλλά και φορολογικού σχεδιασμού (εγχώριου και διεθνούς).

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Υπηρεσίες Οργάνωσης - μηχανοργάνωσης και αναδιοργάνωσης λογιστηρίων εταιρειών κάθε εταιρικής μορφής Τακτική ενημέρωση (report) Μηνιαία - Τριμηνιαία - Εξαμηνιαία για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας.........

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Υπηρεσίες τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (απλογραφίας ,διπλογραφίας) Υπηρεσίες Επίβλεψης και Έλεγχου λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π. ......

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ PAYROLL

Υπηρεσίες απογραφής - Έναρξης Εργασιών σε Ασφαλιστικά Ταμεία Υπηρεσίες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ. Υπηρεσίες κατάθεσης φακέλων για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ............

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία παρέχεται Νομική υποστήριξη σε ζητήματα: Σύνταξη Καταστατικών Ε.Π.Ε. - Α.Ε.-Ι.Κ.Ε. Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.) Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.....

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, σχεδιασμού της στρατηγικής Πωλήσεων & Marketing και την οικονομική λειτουργίας του ξενοδοχείου.....

ΝASOPOULOS EXECUTIVE SEMINARS

Η ΝASOPOULOS EXECUTIVE SEMINARS διοργανώνει, ανοικτά ή ενδοεπιχειρησιακά και online (webinars) εξειδικευμένα σεμινάρια σε θεματικές ενότητες όπως.....

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τελευταία Αρθρα

Αρθρο: Μεταβίβαση Μη Εισηγμένων Τίτλων σε Χρηματιστηριακή Αγορά από Φυσικά Πρόσωπα Πρακτική Εφαρμογή

Άρθρα Mεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά από φυσικά πρό

Πίστωση φόρου αλλοδαπής άρθρο 9 ν. 4172/2013 για Φ.Ε 2019 ( Πρακτικά Παραδείγματα)

Άρθρα Πίστωση φόρου αλλοδαπής άρθρο 9 ν. 4172_2013 UPDATE 2020