Αρθρογραφία

Byadmin

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ike-nasopoulos-800x600

Αυτό το βιβλίο έρχεται να βοηθήσει όλους αυτούς, που εμπλέκονται στη
δημιουργία και λογιστική παρακολούθηση τέτοιων εταιρειών και που πρέπει να
αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερο τρόπο καθημερινά θέματα λειτουργίας των Ι.Κ.Ε.
Απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει σοβαρές απορίες, με την πληθώρα των
παραδειγμάτων που διαθέτει.

Συγγραφέας: Αντώνιος Α. Νασόπουλος

a