Νasopoulos Executive Seminars

Η  ΝASOPOULOS EXECUTIVE SEMINARS διοργανώνει, ανοικτά ή ενδοεπιχειρησιακά και online (webinars) εξειδικευμένα σεμινάρια σε θεματικές ενότητες όπως:

  • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ν.4172/2013
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Λογιστικά Αρχεία Ν.4308/2014
  • Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013

Προσφέρουμε:

  • Υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Σύγχρονες πλατφόρμες διεξαγωγής webinars
  • Προσαρμογή στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης
  • Πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό σας χώρο

Επίσης αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση συναντήσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εταιρείας σας ,για επίλυση ερωτημάτων σε, Φορολογικά και Λογιστικά