Συνεργάτες

Με εξωτερικούς  εξειδικευμένους συνεργάτες μας υποστηρίζουμε την επιχείρηση αλλά και τους ιδιώτες  σε θέματα  λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες είναι :

  • Δικηγόροι
  • Συμβολαιογράφοι
  • Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί
  • Μηχανικοί Πληροφορικής

μπορούν να δώσουν άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την επιχείρηση αλλά και τους ιδιώτες