ΑΡΘΡΟ Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις –Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο – Πρακτικές εφαρμογές (update)