Κέρδος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καιΕκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες(Άρθρα 21-22 Ν.4172/2013)

About the Author

admin administrator

Leave a Reply