Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών φορολογικού έτους 2020 και έπειτα (Αρθρο 71Β Ν.4172/2013)